Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

MartinaLab Opus d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su takvi podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


MartinaLab Opus d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu Vaših osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Podaci o korisnicima dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Korisnik može pristupiti osobnim informacijama na našim web stranicama pomoću zaporke i e-mail adrese. Korisniku se preporučuje ne otkrivati zaporku trećim osobama. Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako MartinaLab Opus d.o.o. provodi zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s naše web stranice, te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Pravila privatnosti na webu

MartinaLab Opus d.o.o. priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem naše web stranice.

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali, bilo registracijom (prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, broj telefona) ili korištenjem web stranice.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima koristimo samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

Kolačići

Kolačići (engl. cookies) omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na web stranicama (npr. na kojim dijelovima web stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi.

Svrha Kolačići na našim web stranicama su anonimizirani te se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja već samo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica.

Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju Vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla Firefox; Safari (Desktop); Safari (Mobile); Android Browser; Opera: Opera Mobile

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA