Novosti

EU Projekt „Povećanje konkurentnosti tvrtke Marina Lab Opus certifikacijom proizvoda“

 

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opis projekta:

MARINA LAB OPUS d.o.o., uz pomoć konzultantske tvrtke SPECULUM d.o.o., uspješno je provela EU Projekt „Povećanje konkurentnosti tvrtke Marina Lab Opus certifikacijom proizvoda“ u sklopu Poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, KK.03.2.1. 12- inačica 2, a kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom se proveo postupak ocjenjivanja sukladnosti 2 proizvoda:

  1. Acidosalus vaginalete i
  2. Acidosalus supozitorij za hemoroide.

Radi se o inovativnim proizvodima tvrtke koji su dobitnici brojnih domaćih i međunarodnih nagrada. Konačnoj ocjeni sukladnosti prethodile su projektne aktivnosti poput: izrade tehničke dokumentacije, kliničko ispitivanje, Ocjena sukladnosti proizvoda prema EU direktivama i normama te,konzultantske usluge vezane uz troškove izrade dokumentacije za izdavanje Isprava o sukladnosti te izdavanje finalnih certifikata.

Aktivnosti projekta:

Aktivnost 1.-  Priprema za postupak ocjenjivanja sukladnosti

Aktivnost 2. – Upravljanje projektom

Aktivnost 3. – Promidžba i vidljivost

 

Cilj Poziva je povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodnih (globalno) priznatih normi doprinosi da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Cilj projekta je bio osnažiti poduzeće Marina Lab Opus na nacionalnom tržištu priznatim standardima i zakonskom regulativom čime će se otvoriti put za širenje na inozemna tržišta. Također, cilj je unaprjeđenje proizvodne tehnologije, sigurnosti i kvalitete proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i proizvodnog asortimana, povećanje izvoza na strana tržišta, kontinuirani rad na razvoju novih inovativnih proizvoda, jačanje pozicije na tržištu RH, širenje poslovanja na inozemna tržišta i povećanje zaposlenosti kroz zapošljavanje novih djelatnika.

Specifičan cilj projekta je bio podići konkurentnost tvrtke Marina Lab Opus provođenjem postupaka za ocjenu sukladnosti najprodavanijih proizvoda tvrtke.

Rezultati projekta:

  • Certificirana dva proizvoda
  • Javnost informirana o provedbi projekta i podijeljeni promidžbeni materijali

Razdoblje provedbe projekta: 1.04.2021.- 01.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 157.422,73 EUR od čega EU sufinanciranje iznosi 121.929,80 EUR.

Više informacija:

 

Više informacija dostupno na: www.strukturnifondovi.hr